Welkom

Welkom bij de website van “Aan de wind”, het adviesbureau van Frank Alberse uit Amersfoort. 

Op 1 januari 2008 ben ik gestart als zelfstandig gevestigd adviseur, projectleider, procesbegeleider. Ik heb mij hierbij verbonden met enkele netwerken van adviseurs en experts. Ik heb deze stap genomen vanuit de overtuiging dat netwerkorganisaties een belangrijke rol zullen vervullen in de moderne economie, waarbij een combinatie mogelijk is van zelfstandig ondernemerschap en professionaliteit. Hierbij is het delen van kennis, ervaring en klantrelaties een belangrijke bindende factor. 

Mijn persoonlijke ambitie om organisaties “beter” te maken is de leiddraad voor mijn werk en aanpak. Ik ben ervan overtuigd dat mensen de organisatie tot een succes kunnen maken en daartoe uitgedaagd kunnen worden. Aandacht voor de ambitie van mens en organisatie is dan van groot belang om verbeteringen in de organisatie en meer plezier in het werk te bereiken.

Adviesgebieden

Verbeterprojecten
Selectie en Implementatie van informatiesystemen
Verbeteren logistieke processen
Verbetering klantgericht werken
Organisatie van ICT afdelingen
Informatiemanagement
Audits op projecten

Branches

Zorginstellingen
Ziekenhuizen
Zakelijke dienstverlening
Hoger Onderwijs
MBO
Woningcorporaties

Ik ben een samenwerking aangegaan met enkele adviesbureau’s. Dit betekent dat ik daarbij participeer in werkgroepen voor kennis- en marktontwikkeling. Daarnaast neem ik deel aan een netwerk van zelfstandig professionals voor intervisie en kennisdeling.

Als lid van de Orde van Organisatieadviseurs blijf ik mijzelf ontwikkelen en onderschrijf ik de gedragscode. www.ooa.nl