Profiel

Persoonlijke stijl

Ik ben een pragmaticus die in meerdere rollen goed kan functioneren, zowel als adviseur, projectmanager en procesbegeleider. Mijn kracht ligt op het grensvlak van ICT en organisatieverandering, waarbij ik in staat ben mensen te inspireren en te enthousiasmeren. 
Ik heb hierbij veel aandacht voor de sturing op de verandering, het behalen van resultaten en de borging hiervan op alle niveaus in de organisatie. Ik maak gemakkelijk contacten, weet die contacten ook te benutten, kan goed communiceren en heb een enthousiaste en positieve uitstraling.

Soorten opdrachten

In mijn opdrachten wil ik mij richten op verbeteringen in organisaties. Deze opdrachten kunnen het gevolg zijn van verandering in de omgeving van organisaties door externe invloeden, nieuwe ambities van organisaties, reorganisaties, invoering van nieuwe informatiesystemen e.d. De verbetering moet dan zijn gericht op samenwerken, mensen in hun nieuwe rol helpen, klantgericht werken of het implementeren van een nieuwe werkwijze. 

De rollen die ik hierbij wil invullen zijn zowel gericht op “analyse en advies” als het begeleiden of managen van de realisatie ervan.

Waarom “Aan de wind”?

“Aan de wind” is een zeilterm waarbij het reisdoel op een plaats ligt die met tegenwind bereikt moet worden. Om het doel te bereiken kun je er dus niet rechtstreeks naar toe varen. Je zult gebruik moeten maken van de kracht en richting van de wind en de stroming in het water. Je zult moeten laveren, opkruisen om je doel te bereiken. Als je te scherp aan de wind gaat varen verlies je snelheid en gaan je zeilen klapperen. Is de wind of de stroming te sterk dan zul je moeten overwegen je doel bij te stellen of te wachten tot de wind is gedraaid. 

Ik zie dit als een metafoor voor veranderingen in organisaties. Niet elk doel is te bereiken door er recht op af te gaan. De krachten in de organisatie zijn bepalend voor de aanpak en het tempo van de verandering. Als je in staat bent de krachten in de organisatie goed te benutten en je plan of je ambitie daarop af te stemmen kun je de gewenste resultaten behalen, op een natuurlijke manier, zonder veel krachtsinspanning. Gedurende het traject kan ook het krachtenspel in de organisatie wijzigen door een interne of externe reden. Er moet dan flexibiliteit zijn om het oorspronkelijke gewenste doel bij te stellen en een aangepast doel te formuleren.