Projecten

In de loop der jaren heb ik een brede ervaring opgedaan op het grensvlak van ICT en organisatie. Daarbij heb ik ruime ervaring opgedaan in pakketselectie, implementatiebegeleiding, organisatieadvies, procesbegeleiding bij organisatieverandering, procesanalyse en procesverbetering.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van projecten per branche.

Zorg

Projectmanager voor een onderzoek naar de her-implementatie van een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) “User”. Dit is uitgevoerd door de inrichting van een nieuw referentiemodel alsof het een nieuwe implementatie is, gebruik makend van de huidige kennis en inzichten rond ECD en de standaard functionaliteit van de laatste versie van de applicatie. Dit leidt tot een “Proof of concept” waarbij de evaluatie moet leiden tot de keuze voor een her-implementatie van het huidige pakket of een nieuwe pakketselectie. Dit project wordt uitgevoerd door een team van zorgprofessionals, medewerkers van zorgadministratie, zorgprogrammering en informatiemanagement.

Projectmanager voor de inrichting en implementatie van een applicatie voor het afnemen van ROM onderzoeken en vragenlijsten (Vital Health, Questmanager).

Projectmanager voor de selectie van een nieuw Elektronisch Patiëntendossier voor een groot ziekenhuis.

Audit op de implementatie van een EPD bij een ziekenhuis in opdracht van de combinatie van ziekenhuis en leverancier EPD.

Projectleiding voor het koploperschap voor de landelijke invoering van het “Waarneemdossier huisartsen” regio Utrecht als onderdeel van de uitrol van het Landelijk Schakelpunt van het ministerie VWS.

Pakketselectie voor een Huisartseninformatiesysteem voor een Vereniging van huisartsen.

Workshops “Professionaliseren Klant-leveranciersrelatie” bij diverse shared service centers.

Haalbaarheidsstudie naar de regionale toepassing van een ‘Huisartsen informatie systeem’, in opdracht van een Zorgverzekeraar in de regio Den Haag.

Onderwijs

Projectmanager voor de ontwikkeling en inrichting van de module in het leerlinginformatie-systeem voor het opstellen en beheren van een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP) voor leerlingen met een taalontwikkelings-stoornis (TOS).

Projectmanager/Kwartiermaker voor de nieuwbouw van een applicatie voor het Hoger Onderwijs.

Adviseur en Interimdirecteur “ICT en Informatiemanagement” bij een grote MBO-Instellingen.

Advies over het Student informatie systeem en de organisatie van ICT bij 2 fuserende MBO-instellingen.

Audit op een implementatietraject van een studentinformatiesysteem bij een Universiteit.

Projectmanager voor de selectie (Eurepese aanbesteding) van een Student en onderwijsinformatiesysteem voor Saxion.

Audit op een implementatieproject voor een Studentinformatiesysteem bij een Hogeschool.

Adviseur bij een verbetertraject voor een Hogeschoolbibliotheek.

Opstellen Informatieplan voor de ICT afdeling van een Hogeschool.

Verbetertraject voor de ICT-Innovatie afdeling van een Hogeschool. 

Adviseur bij het ontwerp en realisatie van de samenvoeging van drie ICT-afdelingen binnen een Hogeschool.

Begeleiden van de integratie van drie ICT-beheerafdelingen met de centrale afdeling voor ICT-beheer bij een Hogeschool.

Woningcorporaties

Opstellen  programma van eisen, leveranciersselectie en contractbesprekingen voor de ontwikkeling en implementatie van een systeem voor woonruimteverdeling voor een samenwerkingsverband van woningcorporaties.

Projectleider voor de implementatie van een Woonruimteverdeelsyseem bij een samenwerkingsverband van woningcorporaties.

Quick scan en verbetertraject “samenwerken en afstemmen” bij een Woningcorporatie.

Diverse opdrachten bij organisaties voor Studentenhuisvesting (SSHU, Idealis)

Projectmanagement voor de ontwikkeling en optimalisatie van een portal op internet voor de branchevereniging van woningcorporaties Aedes.

Advies over en realisatie van de nieuwe producten/dienstencatalogus van het informatiecentrum van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes.

Industrie en zakelijke dienstverlening

Projectmanagement voor de selectie van een applicatie voor Workforcemanagement bij een groot facilitair bedrijf.

Projectleider ERP-pakket selectie en implementatie (Navision) bij een groot facilitair bedrijf.

Workshops strategiebepaling voor de ondersteuning van primaire processen bij een groot facilitair bedrijf.

Projectmanagement voor de pakketselectie en de implementatie van een ERP-pakket voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie.

Diverse ERP implementatietrajecten bij middelgrote industriele bedrijven.

Diverse ERP Implementatietrajecten bij Handelsbedrijven.

 Projectmanager voor de ontwikkeling en implementatie van een CRM systeem bij een Internetprovider.

Overheid

Verkenning voor nieuwe diensten voor een samenwerkingsverband (gewest) van gemeenten

Workshop “opdrachtgever-opdrachtnemer” voor beleidsadviseurs bij een grote gemeente.

Adviseur bij het opstellen van een informatieplan voor de Raad voor de Kinderbescherming.

Stuurgroeplid bij een project voor de invoering van workflow- en relatiemanagement bij een toetsingsorganisatie voor uitkeringen.

Kwartiermaker voor de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem voor de Raad voor de Kinderbescherming. Hierbij speelden toepassing van een workflow- en relatiebeheer applicaties een belangrijke rol.

Audit op een implementatietraject van diverse applicaties bij een Waterschap en vervolgens opstellen van een advies voor verdere aanpak.

Bibliotheken

Interim voorzitter gebruikersraad van de landelijke organisatie voor “Passend lezen”, voorheen Blindenbibliotheek.

Projectleider voor het ontwikkelen en implementeren van een benchmarkmodel voor de bibliotheekbranche.

Projectleider bij de pakketselectie voor een Bibliotheeksysteem bij diverse trajecten.

Projectleider voor het ontwikkelen van een generiek “Programma van Eisen” voor de toepassing van RFID bij bibliotheken.

Projectmanagement voor de ontwikkeling en implementatie van een keurmerk voor pakketten voor bibliotheekautomatisering.

Haalbaarheidsstudie naar een nationaal bibliotheeksysteem voor de automatisering van de openbare bibliotheken in Nederland.