Verhalen

Kentalis

In 2019 ben ik bij Kentalis, een grote instelling voor gehandicaptenzorg, projectleider geweest voor de evaluatie van een Elektronisch Cliënten Dossier en de implementatie-aspecten. Dit ECD is al zo’n 8 jaar in gebruik, maar er is erg veel onvrede over het gebruik en het is met de huidige inrichting lastig te voldoen aan de wettelijke eisen. We hebben die evaluatie gedaan door een geheel nieuw referentiemodel in te richten met de kennis van nu, de functionaliteit van nu en de adviezen van de Business consultants van de applicatie. We hebben alle oude inrichtingsprincipes achter ons gelaten en zijn begonnen alsof we een nieuwe implementatie starten. Hierbij vooral gekeken naar vermindering van de administratieve lastendruk voor de zorgprofessional, volledige dossiervoering, cliënt toegang tot zijn/haar informatie en voldoen aan wet- en regelgeving (AVG). Ik had hiervoor een projectgroep met zorgprofessionals, zorgadministratie, informatie-managers en functioneel beheerders. De mensen begrijpen na 8 jaar veel beter wat de inrichting van een ECD betekent en maken nu heel andere keuzes dan toen. Dit project heeft geleid tot een advies aan de stuurgroep, incl. een lijst van verbeterpunten.

Saxion

In 2009 en 2010 heeft Saxion projectmatig uitvoering gegeven aan de selectie, ontwikkeling en uitrol van een nieuw student volg- en informatiesysteem, onder de naam Bison. De Stuurgroep Bison heeft zich in dat traject laten bijstaan door Frank Alberse van M&I/Partners als projectmanager. Zijn kritische blik en zijn vermogen om ieder issue terug te brengen tot een eenvoudige vraag, heeft ons enorm geholpen om het project tot een succes te maken. Door Frank’s inzet is het een leuk, gestructureerd en een succesvol project geworden. Zijn aanpak heeft geleid tot veel positieve energie in het projectteam en de werkgroepen en tot een groot draagvlak in de organisatie, op alle niveau’s. Door deze stevige basis is Saxion in staat de implementatie van Bison in eigen beheer af te maken. 

Dick Sweitser, director of the Saxion Parttime School at Saxion University of Applied Sciences